Statuten en regelementen

Hier vind je de statuten, het Huishoudelijk regelement en de regels waaraan je moet voldoen om Clubkampioen te worden.

We hopen dat iedereen  elkaar aanspreekt op elkaars gedrag, want leden en bestuur vormen samen de vereniging!

De vereniging is ook in het bezit van een veiligheid certificaat.

Dit certificaat willen we graag behouden.