Tarieven & aan/ afmeldingsformulieren

  • schrijf- of tikfouten voorbehouden
  • het streven is bij de lessen (eigen paarden/pony’s) maximaal 5 deelnemers per les toe te laten. Uitzonderingen daargelaten (afhankelijk van de omstandigheden/opkomst).
  • lessen is in combinatie met baklidmaatschap
  • het (bak)lidmaatschap is jaarlijks opzegbaar. Voor de lessen geldt dit per maand.
OmschrijvingKosten per jaarAanvullende informatie
Lidmaatschapscontributie€ 55 . 
Lidmaatschapscontributie in
combinatie met baklid of les
€ 50 
Gezinslidmaatschaps-
contributie in combinatie met baklid of les
€ 75Meerdere leden uit 1 huishouden
Baklidmaatschap (sleutellid)€215 Borg voor de sleutel
€ 50,-

 Sleutels zijn persoonsgebonden

Huur bak€ 10

€ 15
per uur

per uur vanaf 2023
Bijrijders van bakleden€ 55Ruiters die rijden op een paard van iemand anders kunnen dat doen op de sleutel van de eigenaar van het paard. Maximaal 2 bijrijders per sleutelhouder
KNHS/Regio/Kring€ 37,50 Verplichte bijdrage die ieder lid
moet betalen (startpas via KNHS).
Het tarief dat de KNHS hanteert wordt doorberekend dus kan afwijken van het
hier vermelde tarief.

(startpas via KNHS)

Kringkaart€ 25Het tarief dat de Kring hanteert
wordt doorberekend dus kan
afwijken van het hier vermelde
tarief. (zie voor info www.krizod.nl
Lesgeld  
dinsdag instructie€ 400wekelijks dressuurles

Vragen

Jaarlijks ontvang je een factuur. Deze mag in termijnen worden voldaan. Voor vragen over de betaling neem dan contact op. Doe dit bij voorkeur via e-mail: de-stijgbeugel@live.nl.

Jeugdfonds Sport en Cultuur Drenthe

Wanneer de financiële middelen ontbreken waardoor kinderen of jongeren geen lid kunnen blijven of worden van een sport-, muziek of dansvereniging, dan kan het Jeugdfonds de contributie betalen. Aanmelden kan via https://kindsupportdrenthe.nl/

Vragen bij voorkeur via e-mail naar gerda.drenthe@jeugdfondssportencultuur.nl of op dinsdag- en donderdagochtend van 9 tot 12 uur via telefoon 085 086 28 66.

Kringkaart


Naast de KNHS startkaart voor open wedstrijden kun je jaarlijks ook een kringkaart kopen waarmee je kunt starten op de wedstrijden die onder Kring Zuid-Oost Drenthe vallen. Meer info op www.krizod.nl

Wedstrijdkalender

De wedstrijdkalender waar zowel de open- als kringwedstrijden op staan vindt je op: www.paardensportdrenthe.nl

Aan- of afmelden

De aan- en afmeldformulieren kunt u uitprinten, invullen en dan per post of e-mail versturen. De formulieren zijn ook in de kantine af te halen.

Lessen zijn in combinatie met baklidmaatschap. Bij lessen en geldt een opzegtermijn van een maand. Lidmaatschap van de vereniging, baklidmaatschap, de Kring en de KNHS gaat per kalenderjaar.

Per post naar: secretariaat Runderuiters, Dordsedijk 437, 7891 NN te Klazienaveen

Per e-mail naar: secretariaatrunderuiters@gmail.com